home
 

야칭(월세) 부터 ~ 까지
초기비용 시키킹 레이킹
건물타입
              
방타입                        
                 
방크기(㎡)
건축년도
도보거리
상세조건
                 
                 
        

  • SOL HOUSING Co.,Ltd. (주식회사 솔하우징)
  • Address / 8-2 Yochomachi, Shinjuku-ku, Tokyo (162-0055)
  • President / Jin Byeonglak
  • E-mail / info@solhousing.com
  • License No. 東京都知事(3) 第94051号
    Affiliation
  • 公益 社団法人 全日本不動産協会
  • 公益 社団法人 不動産保証協会